ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Scheme of Work LP Class 4 [EVS]

Mashhari
0
Here is the Scheme of Work For Class 4 English. Details of Lessons and Months is follows...
MONTH  NAME OF UNIT
June 01 - വയലും വനവും [Fields and Forests]
July 02 - ഇലയ്‌ക്കുമുണ്ട് പറയാൻ [The leaf too has to say]
03 - സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് [ The Road to Independence]
August 03 - സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് [ The Road to Independence] തുടർച്ച....
04 - പക്ഷികളുടെ കൗതുകലോകം [Wonder World of Birds]
September 05 - കലകളുടെ നാട് [Land of Arts]
06 - മാനത്തേയ്‌ക്ക് [Up above the Sky]
October 06 - മാനത്തേയ്‌ക്ക് [Up above the Sky] തുടർച്ച....
07 - കല്ലായ്....കാറ്റായ് ...... [As stone... as wind]
MONTH NAME OF UNIT
November 07 - കല്ലായ്....കാറ്റായ് ...... [As stone... as wind] Cont....
08 - വായിക്കാം .... വരയ്‌ക്കാം [Reading and drawing maps]
December 08 - വായിക്കാം .... വരയ്‌ക്കാം [Reading and drawing maps] Cont....
January 09 - ഇന്ത്യയിലൂടെ..... [Through India]
10 - കണ്ണെത്താദൂരത്ത് കൈയ്യെത്താദൂരത്ത് [Very Far, a little Far]
February 11 - കൂട്ടുകാർക്കൊരു കരുതൽ [Care for friends]
March 12 - നാടിനെ അറിയാൻ [Know Your Land]
Annual Evaluation

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !