അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Scheme of Work LP Class 4 [MALAYALAM]

Mashhari
0
നാലാം ക്‌ളാസിൽ മലയാളത്തിൽ ഏതൊക്കെ പാഠങ്ങൾ ഓരോ മാസവും പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കേണ്ടതെന്ന് മനസിലാക്കാം. മാസങ്ങളുടെ പേരും പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
മാസം യൂണിറ്റ്
ജൂൺ, ജൂലൈ അമൃതം
ജൂലൈ, ആഗസ്ത് ഹരിതം
ആഗസ്ത്, സെപ്തംബർ മഹിതം
സെപ്തംബർ, ഒക്ടോബർ രസിതം
ഒക്ടോബർ, നവംബർ മധുരം
ഡിസംബർ മേളിതം
ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മോഹിതം
ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് ചരിതം
[വാർഷിക മൂല്യനിർണ്ണയം]

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !