അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

Kilikonchal Full Class List

സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനല്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത കിളിക്കൊഞ്ചൽ - അംഗൻവാടി ക്‌ളാസ്‌
കുട്ടിയും കുടുംബവും -1 കുട്ടിയും കുടുംബവും - 2
മുത്തശ്ശന്റെ കണ്ണട വിരൽപ്പാവ
വീട് വീടും പരിസരവും
രാമുവിന്റെ സഹായം പലതരം വീടുകൾ
വീട്ടിലെ മുറികൾ അവയവങ്ങൾ
വെളുത്ത പാത്രത്തിൽ കറുത്ത മുന്തിരി മച്ചിങ്ങ മനുഷ്യൻ
വിരൽ ചിത്രങ്ങൾ കളിമൺ പാവ
മയിലാട്ടം മഴപ്പാറ്റകൾ
മഴവില്ല് തുമ്പി
കടലാസ് തോണി കുരങ്ങനും മുതലയും
ജ്യൂസ് കട പഴക്കട
പഴക്കടക്കാരൻ ചക്ക
പച്ചക്കറിത്തോട്ടം ചീരയും ചേനയും
വാഴത്തോട്ടം കൊക്കും മുയലും
പച്ചക്കറിപ്പാവ മരം
ഇലചിത്രങ്ങൾ വയലും വൃക്ഷവും
കുരുവിയും കൂടും പൂന്തോട്ടം
പൂക്കളും നിറവും പൂക്കളും മണവും
പൂന്തോട്ടത്തിലെ വിരുന്നുകാർ ചെറിയ പൂവ് വലിയ പൂവ്
ഇന്ത്യ എന്റെ രാജ്യം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനം
ജയ് ഹിന്ദ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ
ഓണം - 01 ഓണം - 02
ഓണം - 03 രോഗങ്ങൾ
രോഗങ്ങളും ആശുപത്രിയും - 1 രോഗങ്ങളും ആശുപത്രിയും - 2
ആഹാരം - 01 ആഹാരം - 02
ആഹാരം - 03 ആഹാരം - 04
ആഹാരം - 05 ആഹാരം - 06
ആഹാരം - 07 ആഹാരം - 08
ആഹാരം - 09 കൃഷി - 01
കൃഷി - 02 കൃഷി - 03
കൃഷി - 04 കൃഷി - 05
കൃഷി - 06 കൃഷി - 07
കൃഷി - 08 കൃഷി - 09
കൃഷി - 10 വാഹനങ്ങൾ - 01
വാഹനങ്ങൾ- 02 വാഹനങ്ങൾ - 03
വാഹനങ്ങൾ - 04 വാഹനങ്ങൾ - 05
വാഹനങ്ങൾ - 06 വാഹനങ്ങൾ - 07
വാഹനങ്ങൾ - 08 വാഹനങ്ങൾ - 09
വാഹനങ്ങൾ - 10 ആരാധനാലയങ്ങൾ -01
ആരാധനാലയങ്ങൾ - 02 ആരാധനാലയങ്ങൾ - 03
ആരാധനാലയങ്ങൾ -04 ആരാധനാലയങ്ങൾ -05
ആരാധനാലയങ്ങൾ -06 ആരാധനാലയങ്ങൾ -07
ആരാധനാലയങ്ങൾ -08 ആരാധനാലയങ്ങൾ -09
ആരാധനാലയങ്ങൾ -10 ഉത്സവങ്ങൾ - 01
ഉത്സവങ്ങൾ - 02 ഉത്സവങ്ങൾ - 03
ഉത്സവങ്ങൾ - 04 ഉത്സവങ്ങൾ - 05
ഉത്സവങ്ങൾ - 06 ഉത്സവങ്ങൾ - 07
ഉത്സവങ്ങൾ - 08 ഉത്സവങ്ങൾ - 09
ഉത്സവങ്ങൾ - 10 കലകൾ - 01
കലകൾ - 02 കലകൾ - 03
കലകൾ - 04 കലകൾ - 05
കലകൾ - 06 കലകൾ - 07
കലകൾ - 08 കലകൾ - 09
കലകൾ - 10 കളിയും കളിപ്പാട്ടവും 01
കളിയും കളിപ്പാട്ടവും 02 കളിയും കളിപ്പാട്ടവും 03
കളിയും കളിപ്പാട്ടവും 04 കളിയും കളിപ്പാട്ടവും 05
കളിയും കളിപ്പാട്ടവും 06 കളിയും കളിപ്പാട്ടവും 07
കളിയും കളിപ്പാട്ടവും 08 കളിയും കളിപ്പാട്ടവും 09
കളിയും കളിപ്പാട്ടവും 10 എന്റെ ഗ്രാമം 01
എന്റെ ഗ്രാമം 02 എന്റെ ഗ്രാമം 03
എന്റെ ഗ്രാമം 04 എന്റെ ഗ്രാമം 05
Cell Cell
Cell Cell
Cell Cell
Cell Cell
Cell Cell
Cell Cell

0 comments: