ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Read more

Show more

LSS 2024 Answer Key

ഇന്ന് [ഫെബ്രുവരി 28, 2023) കേരളാ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തിയ എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ. നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഉത്തരങ്ങളുമായി ഒത്തുനോക്കാവുന്നതാണ്. രാവിലത്തെ പേപ്പർ 1 പരീക്ഷയിൽ മലയാളം, English, പൊതുവിഞ്ജാനം എന്നിവയിൽ നിന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള…

Continue Reading

LSS Model Examination - 266

നാലാം ക്ലാസിലെ വിലയിരുത്തൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നാലാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിങ്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്,സ്വയം പഠിക്കാനുള്ള ഓൺലൈൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വ്യൂ സ്ക…

Continue Reading

LSS Model Examination - 265

നാലാം ക്ലാസിലെ വിലയിരുത്തൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നാലാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിങ്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്,സ്വയം പഠിക്കാനുള്ള ഓൺലൈൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വ്യൂ സ്ക…

Continue Reading

LSS Model Examination - 264

നാലാം ക്ലാസിലെ വിലയിരുത്തൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നാലാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിങ്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്,സ്വയം പഠിക്കാനുള്ള ഓൺലൈൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വ്യൂ സ്ക…

Continue Reading

LSS Model Examination - 263

നാലാം ക്ലാസിലെ വിലയിരുത്തൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നാലാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിങ്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്,സ്വയം പഠിക്കാനുള്ള ഓൺലൈൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വ്യൂ സ്ക…

Continue Reading

LSS Model Examination - 262

നാലാം ക്ലാസിലെ വിലയിരുത്തൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നാലാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിങ്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്,സ്വയം പഠിക്കാനുള്ള ഓൺലൈൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വ്യൂ സ്ക…

Continue Reading

വിവിധ ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നവർക്കും പി.എസ്.സി പരീക്ഷകൾക്ക് തയാറാകുന്നവർക്കും വേണ്ടി General Knowledge Question സീരീസ് എൽ.പി.എസ്.എ ഹെൽപ്പർ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു. പൊതുവിജ്ഞാനം എന്നത് ഒരാൾ ഔപചാരികമായി പഠിച്ച വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ…

Continue Reading

Kerala LPSA Helper തയ്യാറാക്കിയ എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നാലാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സ്വയം പഠിക്കാനുള്ള ഓൺലൈൻ ചോദ്യങ്ങൾ..... ഉത്തരങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വ്യൂ സ്…

Continue Reading

നാലാം ക്‌ളാസിലെ ഗണിതം 11 യൂണിറ്റായ പതിനായിരത്തിനുമപ്പുറം / Beyond Ten Thousand എന്നതിന്റെ ചെറിയൊരു സ്വയം വിലയിരുത്തൽ രേഖ. കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം താങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താം.. പരീക്ഷയ്‌ക്ക് ശേഷം കുട്ടികളോട് ലഭിച്ച മാർക്കിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് അയച്ചുതരാൻ ആവശ്യപ…

Continue Reading

Word of the Day - 167

Enrich your vocabulary by studying the following word and sentences that use by the word.ഓരോ ദിവസവും ഒരു പുതിയ വാക്ക് പഠിക്കാം... ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ വാക്യവും പരിചയപ്പെടാം..കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. Build your vocabulary with Ke…

Continue Reading

Word of The Day - 166

Enrich your vocabulary by studying the following word and sentences that use by the word.ഓരോ ദിവസവും ഒരു പുതിയ വാക്ക് പഠിക്കാം... ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ വാക്യവും പരിചയപ്പെടാം..കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. Build your vocabulary with Ker…

Continue Reading

MALAYALAM, ENGLISH, MATHS, ENVIRONMENTAL SCIENCE, GENERAL KNOWLEDGE എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ അധ്യാപക സംഘടനകളും അധ്യാപക കൂട്ടായിമകളും തയാറാക്കിയ മോഡൽ ചോദ്യപ്പേപ്പറുകളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും.You can download it from here.…

Continue Reading

Kerala Pareeksha Bhavan conducts LSS examination among the students of class 4th students studying in Kerala State Syllabus in Lower Primary Schools. Here are the Previous Question Paper of LSS Examination. LSS Examination Previous Question Paper 2016 - PAP…

Continue Reading
Load More That is All

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !