ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Scheme of Work LP Class 3 [EVS]

Mashhari
2
Here is the Scheme of Work For Class 4 English. Details of Lessons and Months is follows...
MONTH  NAME OF UNIT
June 01 - പൂത്തും തളിർത്തും [Blooming and Sprouting]
02- കുഴിയാന മുതൽ കൊമ്പനാന വരെ [From Doodlebug to Tusker]
July 02- കുഴിയാന മുതൽ കൊമ്പനാന വരെ [From Doodlebug to Tusker]തുടർച്ച....
03 - ജലം ജീവാമൃതം [Water - the Elixir of Life]
August 03 - ജലം ജീവാമൃതം [Water - the Elixir of Life] തുടർച്ച....
04 - വൃത്തി നമ്മുടെ ശക്തി [Hygiene, our Strength]
September 05 - രുചിയോടെ കരുത്തോടെ [With Taste... With Health]
October 06- നന്മ വിജയിക്കും കൈകൾ [Hands that Reap Virtue]
07 - വർണ്ണച്ചിറകുകൾ വീശി വീശി [On Colourful Wings]
MONTH NAME OF UNIT
November 07 - വർണ്ണച്ചിറകുകൾ വീശി വീശി [On Colourful Wings]തുടർച്ച....
08 - മണ്ണിലൂടെ നടക്കാം [Let's Walk along the Soil]
December 08 - മണ്ണിലൂടെ നടക്കാം [Let's Walk along the Soil]തുടർച്ച....
09 - സുരക്ഷിതയാത്ര [Safe Journey]
January 10 - കേരളക്കരയിലൂടെ [A Journey through Kerala]
11 - നാം വസിക്കും ഭൂമി [The Earth we Inhabit]
February 11 - നാം വസിക്കും ഭൂമി [The Earth we Inhabit] തുടർച്ച....
12- ഉറങ്ങാനും ഉടുക്കാനും [Shelter and Clothing]
March 12- ഉറങ്ങാനും ഉടുക്കാനും [Shelter and Clothing] തുടർച്ച....
Annual Evaluation

Post a Comment

2Comments

Post a Comment

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !