കടങ്കഥ - വാഹനങ്ങൾ

Mashhari
0
വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടങ്കഥകൾ വിവിധ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിവിധ വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടങ്കഥകൾ വായിക്കാം എഴുതാം..
# വട്ടത്തിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ നീളത്തിൽ ഓടും :- സൈക്കിൾ
# ചവിട്ടുന്നോനെത്തന്നെ ഏറ്റി നടക്കും :- സൈക്കിൾ
# മൂളും വണ്ടി മുചക്രവണ്ടി :- ഓട്ടോറിക്ഷ
# മുചക്രവണ്ടി ഞാൻ മൂന്നാൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒറ്റക്കണ്ണൻ ഞാൻ :- ഓട്ടോറിക്ഷ
# ചീറും വണ്ടി ചിറകുള്ള വണ്ടി :- വിമാനം
# മണിയടിച്ചാൽ മലമ്പാമ്പോടും :- തീവണ്ടി
# കൂകിവിളിച്ചോടിവരുന്നു, കാടുവെട്ടി തോടുവെട്ടി, പാലമിട്ടു പാളമിട്ടു - തീവണ്ടി
# കൂക്കിവിളിച്ചോടി വന്നു ഒരുപാടിറക്കി ഒരുപാടേറ്റി - തീവണ്ടി
# കൈയുണ്ട് നീന്തുന്നില്ല, കൊമ്പുണ്ട് കുത്തുന്നില്ല - തോണി
# ആളെക്കണ്ടാൽ നിലവിളിക്കും കൈകാണിച്ചാൽ നിന്നീടും - ബസ്
# പള്ള നിറച്ചും ആളെക്കേറ്റും ഒന്നടിച്ചാൽ അപ്പോൾ നിൽക്കും. രണ്ടടിച്ചാൽ അപ്പോൾ നീങ്ങും - ബസ്
# താങ്ങുതൂങ്ങു പിണ്ടി ചങ്ങല പൂണ്ട പിണ്ടി നാലാൾക്കു ഭാരം ഒരാൾക്ക് സൗഖ്യം - മഞ്ചൽ
# പുറത്തുകയറി ചെവിയിൽ പിടിച്ചപ്പോ ഓടെടാ ഓട്ടം - ബൈക്ക്
# പുകതുപ്പി വരുന്നൊരു നീളൻ പാമ്പ് :- തീവണ്ടി
# ഒറ്റക്കണ്ണൻ കുതിച്ചു പാഞ്ഞു :- തീവണ്ടി
# ചക്രം വേണ്ട പെട്രോൾ വേണ്ട മിണ്ടാതോടും വെള്ളത്തിൽ :- തോണി
# കയ്യില്ലാത്തോൻ കാലില്ലാത്തോൻ ആറ് നീന്തിക്കേറി :- തോണി
# മീലാരെപ്പോയതും പാണ്ടിപ്പട്ടാളം, കീഴാരെപ്പോയതും പാണ്ടിപ്പട്ടാളം, കരയ്ക്കടുത്തതും പാണ്ടിപ്പട്ടാളം :- വഞ്ചി
# താങ്ങുതൂങ്ങുമരം, നാട് വളഞ്ഞ മരം, നാലാളുചെയ്‌ത പാപം, ഒരാളു ചെയ്‌ത പുണ്യം :- മഞ്ചൽ
# കീഴാറെ പോകും, മേലാറെ പോകും, കരയ്‌ക്കിട്ടടിക്കും, കാട്ടാളൻ കൂകും :- വള്ളം
# കാടുവെട്ടി തോടുവെട്ടി, പാലമിട്ടു പാളമിട്ടു, നീണ്ടൊരുത്തൻ തീ വിഴുങ്ങി, കൂക്കിവിളിച്ചോടിയെത്തി :- തീവണ്ടി
# വടിയെടുത്താൽ മലമ്പാമ്പോടും :- തോണി
# ചത്തകാള വടിയെടുത്താലോടും :- തോണി
# കാടുവെട്ടി തോടുവെട്ടി കല്ലുവെട്ടി, പുല്ലുചെത്തി കുണ്ടുതൂർത്തു കുഴി നികത്തി, തണ്ടിട്ടു മണ്ടിപ്പായും തീവിഴുങ്ങിപ്പിശാച്ചിന്റെ, കൂക്കിവിളികേട്ട് കുട്ട്യോളും മക്കളും പേടിച്ചോടി - തീവണ്ടി

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !