അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Scheme of Work LP Class 2 [MALAYALAM]

Mashhari
0
രണ്ടാം ക്‌ളാസിൽ ഓരോ മാസവും പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
മാസം  യൂണിറ്റ് 
ജൂൺ  സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
എന്റെ കേരളം  
ജൂലൈ  എന്റെ കേരളം
കുട്ടിപ്പുര  
ആഗസ്ത്  കുട്ടിപ്പുര 
സെപ്തംബർ   (പാദവാർഷിക മൂല്യനിർണ്ണയം)
നാടിനെ രക്ഷിച്ച വീരബാഹു  
ഒക്ടോബർ  ഈ തെറ്റിന് ശിക്ഷയില്ല  
നവംബർ  അണ്ണാൻകുഞ്ഞും ആനമൂപ്പനും 
ഡിസംബർ  ഞാനാണ്
(അർദ്ധവാർഷിക മൂല്യനിർണ്ണയം)
ജനുവരി  ഞാനാണ് താരം
അറിഞ്ഞു കഴിക്കാം  
ഫെബ്രുവരി  അറിഞ്ഞു കഴിക്കാം
അന്നും ഇന്നും  
മാർച്ച്  അന്നും ഇന്നും
[വാർഷിക മൂല്യനിർണ്ണയം]

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !