ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Scheme of Work LP Class 4 [MATHEMATICS]

Mashhari
0
Here is the Scheme of Work For Class 4 English. Details of Lessons and Months is follows...
MONTH  NAME OF UNIT
June 01 - നാലക്ക സംഖ്യകൾക്കൊപ്പം [Among Four Digit Numbers]
July 02 - സമയചക്രം [Wheel of Time]
03 - ആയിരങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ [ Joining Thousands]
August 03 - ആയിരങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ [ Joining Thousands] തുടർച്ച....
September 03 - ആയിരങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ [ Joining Thousands] തുടർച്ച....
04- കൂടുതലും കുറവും [More and Less]
October 04- കൂടുതലും കുറവും [More and Less] തുടർച്ച....
05- രൂപങ്ങൾ വരയ്‌ക്കാം [Drawing Shapes]
MONTH NAME OF UNIT
November 06 - കൂട്ടാതെ കൂട്ടാം [Adding without Adding]
December 07 - തുല്യമായതും ബാക്കി വന്നതും [Equal Shares and What is left]
January 07 - തുല്യമായതും ബാക്കി വന്നതും [Equal Shares and What is left] Cont....
08 - നാലിലൊന്നും രണ്ടിലൊന്നും [Half and Quarter]
09 - ദൂരവും ഭാരവും [ Length and Weight]
February 09 - ദൂരവും ഭാരവും [ Length and Weight] തുടർച്ച....
10 - വിവരശേഖരണം [Data Collection]
March 10 - വിവരശേഖരണം [Data Collection]തുടർച്ച....
11 - പതിനായിരത്തിനുമപ്പുറം [Beyond Ten Thousand]
Annual Evaluation

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !