ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

മഴമേളം - STD 1 Malayalam Unit 2

Mashhari
0
മഴ കൂട്ടികൾക്ക് ആസ്വാദ്യകരമായ അനുഭവമാണ്. മഴയുമായി ബന്ധ പ്പെട്ട ഓർമകൾ, അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ പറയാനും കേൾക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. മഴക്കാലത്ത് ചുറ്റുപാടുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയ രൂപീക രണത്തിനാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മഴ പ്രമേയമായിവരുന്ന പാട്ടുകൾ പാടാനും കഥകൾ കേൾക്കാനും ചിത്ര കഥകൾ വായിക്കാനും ഈ യൂണിറ്റിൽ അവസരമുണ്ട്.
ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം രണ്ടാം യൂണിറ്റായ മഴമേളം എന്ന പാഠഭാഗത്തോട് അനുബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
 1. - Teaching Manual
 2. - മഴ - വീഡിയോ
 3. - മലയാളത്തിളക്കം - മഴ
 4. - കുഞ്ഞുമലയാളം - മഴ
 5. - മഴക്കളി - കുട്ടിക്കവിത
 6. - മഴയുടെ ചങ്ങാതിമാർ
 7. - മഴ വരികൾ
 8. - മഴച്ചൊല്ലുകൾ
 9. - കുട്ടിക്കവിതകൾ - മഴ
 10. - കുടയും മഴയും
 11. - മഴവില്ല് നിർമ്മിക്കാം
 12. - ചിത്രത്തിൽ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു?
 13. - തവളയുടെ പാട്ട്
 14. - കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ
 15. - വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ
 16. - കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ
 17. - പറയാം എഴുതാം - ചേർത്തെഴുതാം
 18. - കുടകൾ പലതരം
 19. - കഥ പൂർത്തിയാക്കാം (Page 43)
 20. - മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലയും പാട്ട്
 21. - ചങ്ങാതിതത്ത - മ
 22. - ചങ്ങാതിതത്ത - ഴ
 23. - ചങ്ങാതിതത്ത - ക
 24. - ചങ്ങാതിതത്ത - ല
 25. - ചങ്ങാതിതത്ത - ള
 26. - ചങ്ങാതിതത്ത - ട
 27. - ചങ്ങാതിതത്ത - ക്ക
 28. - ചങ്ങാതിതത്ത - റ്റ
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !