ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Colours Far Away - The Lost Child

Mashhari
0

READ NOW

A garland of jasmine, a garland of jasmine,’ a flower seller shouted. ‘I want that garland,’ the child murmured. But...without waiting for an answer, he moved on. A man stood holding a pole with yellow, green, red and purple balloons. The child stood there watching the balloons. He wished to have them all. But he knew that his parents would never buy him the balloons. They would say he was too old to play with such things. So he walked on.
NEW WORDS

# Garland = മാല
The office was decked with garlands for the party.
# Jasmine = മുല്ല
# Pole = വടി
# Purple = നീലയും ചുവപ്പും കലർന്ന നിറം
It produces lovely dark purple berries around this time of year.
MALAYALAM MEANING

A garland of jasmine, a garland of jasmine,’ a flower seller shouted.
മുല്ലപ്പൂമാല, മുല്ലപ്പൂമാല,’ ഒരു പൂക്കച്ചവടക്കാരൻ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.
‘I want that garland,’ the child murmured.
‘എനിക്ക് ആ മാല വേണം,’ കുട്ടി പിറുപിറുത്തു.
But...without waiting for an answer, he moved on.
പക്ഷേ.. മറുപടിക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ അയാൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി.
A man stood holding a pole with yellow, green, red and purple balloons.
മഞ്ഞ, പച്ച, ചുവപ്പ്, പർപ്പിൾ ബലൂണുകളുള്ള ഒരു കോലും പിടിച്ച് ഒരാൾ നിന്നു.
The child stood there watching the balloons.
കുട്ടി അവിടെ ബലൂണുകൾ നോക്കി നിന്നു.
He wished to have them all.
അവയെല്ലാം ലഭിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു.
But he knew that his parents would never buy him the balloons.
എന്നാൽ തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും തനിക്ക് ബലൂണുകൾ വാങ്ങില്ലെന്ന് അവനറിയാമായിരുന്നു.
They would say he was too old to play with such things.
അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കളിക്കാൻ അവന് പ്രായമേറെയായി എന്ന് അവർ പറയും.
So he walked on.
അങ്ങനെ അവൻ നടന്നു.

SIMPLE QUESTIONS

Q01] Will the balloon man give him balloons?
He will give balloons if his father gives money. But his father won't do so.
Q02] What are the other sights you would come across in a festival fair?
Circus, amusement parks, icecreem parlors, fancy shopes etc.. can be seen in a festival fair.
Q03] Why was the boy sure that his parents would never buy him balloons?
He knew his parents well. They thought their son was greedy and too old to play with things like balloons.
THE LOST CHILD - FULL CONTENT LISTS

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !