ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

A Sweet-Seller - The Lost Child [Page 99]

Mashhari
0

READ NOW

‘Gulab jamun, rasagulla, burfi, jilebi, ladoo,’ yelled a hawker at the entrance. He called out at the passers by. Many coloured sweets, decorated with leaves of silver and gold were seen. The child stared open-eyed, and his mouth watered. Ladoo was his favourite sweet.I want that ladoo, he murmured. He knew that his parents would say he was greedy. Without waiting for an answer, he moved on.
NEW WORDS

# Yelled = അലറി
He yelled at the other driver.
# Hawker = വഴിക്കച്ചവടക്കാരൻ
He worked as a street hawker, selling cheap lighters at two for 50 rupees.
# Coloured = നിറം നൽകിയ
She was wearing a cream-coloured suit.
# Stared = തുറിച്ചുനോക്കി
I was staring into her beautiful blue eyes.
# Open-eyed = ആശ്ചര്യത്തോടെ
# Favourite = ഏറ്റവും ഇഷ്ട്ടമുള്ള
It's one of my favourite movies.
# Murmured = പിറുപിറുത്തു
He murmured something in his sleep.
# Greedy = അത്യാർത്തിയുള്ള
He stared at the diamonds with greedy eyes.
# Moved on = മുന്നോട്ട് നീങ്ങി
The police told us to move on.

MALAYALAM MEANING

‘Gulab jamun, rasagulla, burfi, jilebi, ladoo,’ yelled a hawker at the entrance.
'ഗുലാബ് ജാമുൻ, രസഗുല്ല, ബർഫി, ജിലേബി, ലഡൂ,' പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഒരു വഴിയോര കച്ചവടക്കാരൻ അലറി.
He called out at the passers by.
അവൻ വഴിയാത്രക്കാരെ വിളിച്ചു.
Many coloured sweets, decorated with leaves of silver and gold were seen.
വെള്ളിയുടെയും സ്വർണ്ണത്തിന്റെയും ഇലകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച പല നിറങ്ങളിലുള്ള പലഹാരങ്ങൾ കണ്ടു.
The child stared open-eyed, and his mouth watered.
കുട്ടി കണ്ണുമിഴിച്ചു നോക്കി, അവന്റെ വായിൽ വെള്ളമൂറി.
Ladoo was his favourite sweet.
ലഡൂ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മധുരപലഹാരമായിരുന്നു
I want that ladoo, he murmured.
എനിക്ക് ആ ലഡൂ വേണം, അവൻ പിറുപിറുത്തു.
He knew that his parents would say he was greedy.
താൻ അത്യാഗ്രഹിയാണെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പറയുമെന്ന് അവനറിയാമായിരുന്നു.
Without waiting for ananswer, he moved on.
മറുപടിക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ അവൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി.

SIMPLE QUESTIONS

01. Why did the boy’s mouth water?
The boy's mouth watered because he happended to see many sweet items in the shop.
02. Why didn’t he ask for ladoo?
He didnot ask for ladoo because he knew that his parents would say he was greedy.
03. What is your favourite sweet?
Gulab jamun / Rasagulla Burfi ? Jilebi / Ladoo
04. Why didn’t the boy wait for an answer?
He well knew that his father and mother would call him greedy.
The Lost Child - FULL CONTENT LISTS

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !