അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Three Butterflies (Class 3 English Unit 2)

Mashhari
0
 1. - PAGE 33
 2. - PAGE 34 (HAPPY FRIENDS)
 3. - PAGE 35 (RAIN)
 4. - PAGE 36 (SEEKING SHELTER)
 5. - PAGE 37 (A REQUEST)
 6. - PAGE 38 (TRUE LOVE)
 7. - BUTTERFLY, BUTTERFLY [POEM]
 8. - ACTIVITY - 01
 9. - ACTIVITY - 02
 10. - ACTIVITY - 03
 11. - ACTIVITY - 04
 12. - ACTIVITY - 05
 13. - ACTIVITY - 06
 14. - ACTIVITY - 07
 15. - PROJECT WORK
 16. - MY WORDS
 17. - I CAN [WHO SAID?]
 18. - I CAN
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !