ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Happy Friends

Mashhari
0
LET'S READ
Three butterflies lived in a garden.
They were friends.
One was white, one red and one yellow.
They played together.
They danced together.
Together, they sucked nectar from the flowers.
NEW WORDS
# Lived = താമസിച്ചു / വസിച്ചു
# Garden = പൂന്തോട്ടം
# Together = ഒരുമിച്ച് / ഒന്നിച്ച്
# Nectar = തേൻ
# Suck = നുകരുക / വലിച്ചുകുടിക്കുക
MALAYALAM MEANINGS
Three butterflies lived in a garden.
ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ മൂന്ന് ചിത്രശലഭങ്ങൾ വസിച്ചിരുന്നു.
They were friends.
അവർ ചങ്ങാതിമാർ ആയിരുന്നു.
One was white, one red and one yellow.
ഒന്ന് വെളുത്തത്, ഒന്ന് ചുവന്നത്, ഒന്ന് മഞ്ഞ.
They played together.
അവർ ഒരുമിച്ചു കളിച്ചു.
They danced together.
അവർ ഒരുമിച്ചു നൃത്തം ചെയ്‌തു.
Together, they sucked nectar from the flowers.
അവർ ഒരുമിച്ചു പൂക്കളിൽ നിന്ന് തേൻ നുകർന്നു.
SIMPLE QUESTIONS
01. What do you see in this picture?
Three butterflies and three flowers
02. Where did the butterflies live?
They lived in the garden.
03. What did they do together?
They played and dance together.
04. Can you name the flowers?
The flowers are Lilly, sunflower and rose.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !