ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Empty Pot

Mashhari
0
Look at the picture..
King is standing near Pingala.
He is asking something to Pingala.
What is he asking?
Can you guess?
Ok.. let’s read this passage

At the end of the line stood Pingala. When the king reached him, he stopped.
‘Why did you come with an empty pot, my child?
Did your seed not grow into a plant?’
NEW WORDS
# Empty = ഒഴിഞ്ഞ
# Reached = എത്തിച്ചേർന്നു
MALAYALAM MEANING
At the end of the line stood Pingala. When the king reached him, he stopped.
വരിയുടെ അവസാനമായി പിംഗള നിന്നു. അവന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ രാജാവ് നിന്നു.
‘Why did you come with an empty pot, my child?
"എന്താ കുട്ടി നീയൊരു കാലിച്ചടിയുമായി വന്നത്?' Did your seed not grow into a plant?’
"നിന്റെ വിത്ത് ഒരു ചെടിയായി വളർന്നില്ലേ?"
SIMPLE QUESTIONS
Will the king be angry with Pingala?
Yes / No
What did the king ask to Pingala?
‘Why did you come with an empty pot, my child?
Did your seed not grow into a plant?’
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !