അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

കടങ്കഥ പാട്ടുകൾ

Mashhari
0
അമ്പിളിക്കലപോൽ വളഞ്ഞ മെയ്യ്
അമ്മൂമ്മക്കില്ലൊറ്റ പല്ലുപോലും
പല്ലില്ലയെങ്കിലും പുല്ലുപോലെ
പുല്ലും ചെടിയും മുറിച്ചുമാറ്റും
ഉത്തരം :- അരിവാൾ

നീണ്ടുകിടക്കും നീർക്കോലിപ്പെണ്ണിനു
പള്ളയിലുണ്ടൊരു ഭൂഗോളം
ഭൂഗോളത്തെ വെട്ടിമുറിച്ചാൽ
മുത്തു പൊഴിഞ്ഞിടുമയ്യയ്യാ!
ഉത്തരം :- മത്തങ്ങ

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !