അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

വെണ്ണക്കണ്ണൻ - സമാനാർഥമുള്ള പദങ്ങൾ കണ്ടെത്താം

Mashhari
0
 
താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ സമാനാർത്ഥമുള്ള പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.
  • മുഖം = ആനനം, വദനം, ആസ്യം
  • നിലാവ് = ചന്ദ്രിക, ജ്യോൽസ്ന, കൗമുദി
  • പുഞ്ചിരി = സ്മിതം, സ്മേരം, മന്ദഹാസം
  • കൈ = പാണി, ബാഹു, കരം, ഭുജം
  • അമ്മ = ജനനി, മാതാവ്, തായ്
  • പാൽ = ക്ഷീരം, ദുഗ്ധം, പയസ്സ്
  • കാക്ക = കാകൻ, വായസം, ബലിഭുക്ക്
  • തിങ്കൾ = ചന്ദ്രൻ ,ഇന്ദു, ശശി
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !