അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

വെണ്ണക്കണ്ണൻ - സമാനാർഥമുള്ള പദങ്ങൾ കണ്ടെത്താം

Share it:

RELATED POSTS

 
താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ സമാനാർത്ഥമുള്ള പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.
  • മുഖം = ആനനം, വദനം, ആസ്യം
  • നിലാവ് = ചന്ദ്രിക, ജ്യോൽസ്ന, കൗമുദി
  • പുഞ്ചിരി = സ്മിതം, സ്മേരം, മന്ദഹാസം
  • കൈ = പാണി, ബാഹു, കരം, ഭുജം
  • അമ്മ = ജനനി, മാതാവ്, തായ്
  • പാൽ = ക്ഷീരം, ദുഗ്ധം, പയസ്സ്
  • കാക്ക = കാകൻ, വായസം, ബലിഭുക്ക്
  • തിങ്കൾ = ചന്ദ്രൻ ,ഇന്ദു, ശശി
Share it:

MAL4 U1Post A Comment:

0 comments: