ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Sale | വില്പന

Mashhari
0
See one week's sale at the school store.
Day Sale
Monday 2040 Rupees
Tuesday 865 Rupees
Wednesday 2025 Rupees
Thursday 1890 Rupees
Friday 2400 Rupees
01. How much did they get in the first two days of the week?
2040 + 865 = 2905 Rupees
02. How much in the last two days of the week?
1800 + 2400 = 4290 Rupees
03. How much in the whole week?
= 2040 + 865 + 2025 + 1890 + 2400 = 9220 Rupees
or 2905 + 4290 + 2025 = 9220 Rupees
04. On which day did they get the most?
Friday = 2400 Rupees
05. Write the amounts from smallest to greatest.
865, 1890, 2025, 2040, 2400

YOUTUBE CLASS Related with This Question
ദിവസം വിൽപന
തിങ്കൾ 2040 രൂപ
ചൊവ്വ 865 രൂപ
ബുധൻ 2025 രൂപ
വ്യാഴം 1890 രൂപ
വെള്ളി 2400 രൂപ
01. ആഴ്‌ചയിലെ ആദ്യ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ആകെ എത്ര രൂപയുടെ വില്പന നടന്നു?
2040 + 865 = 2905 രൂപ
02. ആഴ്‌ചയിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ എത്ര രൂപയുടെ വില്പന നടന്നു?
1800 + 2400 = 4290 രൂപ
03. ആകെ എത്ര രൂപയുടെ വിൽപ്പനയാണ് ആ ആഴ്ച നടന്നത് ?
= 2040 + 865 + 2025 + 1890 + 2400 = 9220 രൂപ
അഥവാ 2905 + 4290 + 2025 = 9220 രൂപ
04. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില്പന നടന്നത് ഏത് ദിവസമാണ് ?
വെള്ളിയാഴ്ച = 2400 രൂപ
05. സ്കൂൾ സ്റ്റോറിലെ ഓരോ ദിവസത്തെയും വിറ്റുവരവ് ക്രമമായി എഴുതുക.
865, 1890, 2025, 2040, 2400
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !