അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

വീട് നിർമ്മാണം

Mashhari
0
വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുകൾ ഏതൊക്കെ? വീടിന്റെ ചിത്രവുമായി വരച്ചുചേർക്കാം..
വീടു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം തൊഴിലുകൾ അറിയാം..
# എൻജിനീയറിങ് 
# കൽപ്പണി 
# വാർപ്പുപണി 
# മരപ്പണി 
# വയറിങ് 
# പെയിന്റിങ് 
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !