അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

തൊഴിലുകൾ പലതരം

Mashhari
0
നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും എന്തെല്ലാം തൊഴിലുകളാണ് കാണുന്നത്? ചിത്രം നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ ഉള്ളവർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്?
# പോലീസ് 
# ഓട്ടോഡ്രൈവർ 
# തയ്യൽക്കാരി 
# കൃഷിക്കാരൻ 
# മീൻവില്പനക്കാരൻ 
# അധ്യാപിക 
# മൺപാത്ര വില്പനക്കാരൻ  
ഇവ കൂടാതെ ധാരാളം ജോലികൾ ഉണ്ട് അവയും എഴുതിയാലോ?
# കൽപ്പണി 
# തടിപ്പണി 
# കടക്കാരൻ 
# വിൽപ്പനക്കാരൻ 
# ഓഫീസ് ജോലി 
# ........................
# .......................
കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിന്റെയും വിവരങ്ങൾ വച്ച് ഒരു ജോലി കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിന്റെയും വിവരങ്ങൾ വച്ച് ഒരു ജോലി കാർഡ് ഉണ്ടാക്കി ടീച്ചറെ ഏൽപ്പിക്കൂ...
അംഗത്തിന്റെ പേര് തൊഴിൽ
മനോജ്  ഡ്രൈവർ 
ശ്രീലത  തയ്യൽ 
മനോഹരൻ  കടയിൽ വിൽപ്പനക്കാരൻ 
................... .....................
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !