അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

പദപരിചയം (കുടയില്ലാത്തവർ)

Share it:

RELATED POSTS


കുടയില്ലാത്തവർ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ പുതിയ പദങ്ങൾ കണ്ടെത്താം അർത്ഥം എഴുതാം..
കനിവ് = ദയ 
കിനാവ് = സ്വപ്‌നം 
കുതിരുക = നനഞ്ഞു വീർക്കുക 
തോഴൻ = കൂട്ടുകാരൻ , ചങ്ങാതി 
നിറമോലും = നിറമുള്ള 
നീര് = വെള്ളം 
പള്ളിക്കൂടം = വിദ്യാലയം 
ബാല്യകാലം = കുട്ടിക്കാലം 
കരിയുക = ഉണങ്ങുക 
പൂരം = ഉത്സവം 
തെയ്യം = നാടൻ കലാരൂപം 
കൈക്കോട്ട് = മൺവെട്ടി 
പുതുക്കുക = പുതിയതാക്കുക 
പൊടി മീൻ = ചെറിയ മീൻ 
സ്നേഹവായ്പ്പ് = വർധിച്ച സ്‌നേഹം 
Share it:

MAL4 U1Post A Comment:

0 comments: