അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell STD 4 June 18(തുടർപ്രവർത്തനം)

Mashhari
0
ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസ് കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാവർക്കും ക്‌ളാസ് ഇഷ്ടമായോ? എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലോ? തയാറാണോ എല്ലാവരും?
പാറ്റേൺ പൂർത്തിയാക്കാം
100+100 = 200
100+100+100 = 300
100+100+100+100= 400
100+100+100+100+100=500
100+100+100+100+100+100= -----
.................................................................
.......................................................................
................................................................................
100+100+100+100+100+100+100+100+100+100 = ------
പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക
 സംഖ്യ അക്കത്തിൽ സംഖ്യ അക്ഷരത്തിൽ നൂറു കളുടെ എണ്ണം
 1000 ആയിരം 10
 2000  
 3000  
 4000  
 5000  
 6000  
 7000  
 8000  
 9000  
 10000  

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !