എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

മാമ്പഴം പ്രവര്‍ത്തന പുസ്തകം

Share it:

RELATED POSTS

മാമ്പഴം എന്ന അവധികല പ്രവർത്തനപുസ്തകം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇഫക്റ്റീവ് ടീച്ചർ എന്ന സംഘടനയാണ് നിർമ്മിച്ചത്.  പ്രൈമറി ക്‌ളാസുകളിലെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പരിഹാര ബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നാണ് ഈ പുസ്തകം.
Share it:

Vacation WorksheetPost A Comment:

0 comments: