ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Mowgli - Page 50

Mashhari
0
READ NOW
Bhageera, the panther finds a baby in a boat.
He takes the baby to a wolf.
The wolf ’s cubs peeped into the basket.
NEW WORDS
- Black panther = കരിമ്പുലി
- Basket = കൂട
- Wolf = ചെന്നായ
- Cubs = ചെന്നായക്കുട്ടികൾ
- Peeped = എത്തിനോക്കി / ഒളിഞ്ഞുനോക്കി
MALAYALAM MEANING
Bhageera, the panther finds a baby in a boat.
ബഗീര എന്ന കരിമ്പുലി ഒരു തോണിയിൽ ഒരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നു.
He takes the baby to a wolf.
അവൻ ആ കുഞ്ഞിനെ ഒരു ചെന്നായയുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചു.
The wolf ’s cubs peeped into the basket.
ചെന്നായക്കുട്ടികൾ കൂടയ്‌ക്കുള്ളിലേയ്ക്ക് എത്തിനോക്കി.
SIMPLE QUESTIONS
01
What will Bhageera tell the wolf ?
ANS:- Please feed and look after this poor baby with your cubs.
02
What will happen to the baby?
ANS:- Lets read and find

animated-arrow-image-0322Mowgli - FULL CONTENT LISTS AND POST LINKS
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !