ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Into The Deep Sea (Page 66)

Mashhari
0

READ NOW

The merchant was worried and remained sleepless for weeks.
One night the merchant gave Ivan a drink to make him drowsy.
When Ivan had fallen asleep, the merchant laid him on a boat.
He spread the white sails, and pushed the boat into the open sea.

NEW WORDS

- Remained = കഴിഞ്ഞുകൂടി
After the flood, nothing remained of the village.
- Sleepless = ഉറക്കമില്ലാതെ
I've spent so many sleepless nights worrying about him.
- Drink = വെള്ളം
Would you like a drink of tea?
- Drowsy = ഉറക്കത്തിലാക്കുന്ന
The room is so warm it's making me feel drowsy.
- Laid = എടുത്തുവച്ചു
He laid the tray down on the table.
- Sails = കപ്പൽപ്പായ്
The boat sailed along the coast.
- Spread = വിടർത്തുക / പരത്തുക
The fire spread very rapidly because of the strong wind.
- Pushed = തള്ളി
- Open sea = വിശാലമായ സമുദ്രം

MALAYALAM MEANING

The merchant was worried and remained sleepless for weeks.
വിഷമിതനായ വ്യാപാരി ഉറക്കമില്ലാതെ ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞു കൂടി.
One night the merchant gave Ivan a drink to make him drowsy.
ഉറങ്ങുവാൻ വേണ്ടി വ്യാപാരി ഐവാന് ഒരു പാനീയം നൽകി.
When Ivan had fallen asleep, the merchant laid him on a boat.
ഐവാൻ ഉറക്കത്തിലായപ്പോൾ, വ്യാപാരി അവനെ ഒരു ബോട്ടിൽ കിടത്തി.
He spread the white sails, and pushed the boat into the open sea.
അയാൾ കപ്പൽപ്പായ വിടർത്തി ബോട്ടിനെ വിശാലമായ കടലിലേയ്ക്ക് തള്ളിവിട്ടു.
SIMPLE QUESTIONS

01. Why was the merchant worried?
The merchant was worried because Ivan would become a king.

The Language of Birds - FULL CONTENT LISTS

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !