ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Message From The Cranes (Page 67)

Mashhari
0

READ NOW

For a long time, the boat moved about on the waves and finally hit a large ship. The crew on the ship saw Ivan and felt pity for him. They took him to the ship. Standing on the deck, Ivan looked at the sky.
High, very high, up in the sky, Ivan saw some cranes.
The cranes were predicting a storm.
He said to the sailors, ‘Be careful; I hear the birds predicting a storm. Let us enter a harbour or we’ll be in danger.’
‘You silly boy, keep quiet!’ The captain of the ship said.
But Ivan requested him again and again.

NEW WORDS

# Move about = സഞ്ചരിച്ചു
I thought I could hear someone moving about upstairs.
# Waves = തിരമാലകൾ
A large wave swept away half the sandcastle.
# Finally = അവസാനം
We finally got home at midnight.
# Hit = ഇടിച്ചു
She hit her thumb with the hammer.
# Crew = കപ്പൽ ജോലിക്കാർ
Apart from the ten officers, a crew of 90 takes care of the 300 passengers.
# Deck = കപ്പലിന്റെ മുകൾത്തട്ട്
We sat on deck until it was dark.
# Cranes = കൊക്കുകൾ
# Enter = പ്രവേശിക്കുക
The police entered the building through the side door.
# Harbour = തുറമുഖം
Our hotel room overlooked a pretty little fishing harbour.
# Danger = അപകടം
He drove so fast that I really felt my life was in danger.
# Silly = നിസ്സാരനായ
Don't do that, you silly boy!
# Keep quiet = മിണ്ടാതിരിക്കൂ

MALAYALAM MEANING

For a long time, the boat moved about on the waves and finally hit a large ship.
വളരെനേരം തിരമാലകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു അവസാനം ഒരു വലിയ കപ്പലിൽ ചെന്നിടിച്ചു.
The crew on the ship saw Ivan and felt pity for him.
കപ്പലിലെ ജോലിക്കാർ ഐവാനെ കാണുകയും അവനോട് ദയ തോന്നുകയും ചെയ്തു.
They took him to the ship. Standing on the deck, Ivan looked at the sky.
അവരവനെ കപ്പലിലേക്ക് കയറ്റി. കപ്പൽത്തട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഐവാൻ ആകാശത്തേയ്‌ക്ക് നോക്കി.
High, very high, up in the sky, Ivan saw some cranes.
ഉയരത്തിൽ, വളരെ ഉയരത്തിൽ ആകാശത്ത് പറക്കുന്ന കുറെ കൊക്കുകളെ ഐവാൻ കണ്ടു.
The cranes were predicting a storm.
കൊക്കുകൾ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രവചിക്കുകയായിരുന്നു.
He said to the sailors, ‘Be careful; I hear the birds predicting a storm. Let us enter a harbour or we’ll be in danger.’
അവൻ നാവികനോട് പറഞ്ഞു 'സൂക്ഷിക്കണം, ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പക്ഷികൾ പ്രവചിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. നമ്മുക്ക് ഒരു തുറമുഖത്തേയ്‌ക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപകടത്തിലാകാം.
‘You silly boy, keep quiet!’ The captain of the ship said.
'മിണ്ടാതിരിയെടാ..കുഞ്ഞിചെക്കാ' ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു.
But Ivan requested him again and again.
പക്ഷേ, ഐവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

SIMPLE QUESTIONS

01. Why didn’t the captain listen to Ivan’s words?
He thought that Ivan was a silly boy.
02. Will the storm break out? Why?
The strom will break out. The cranes can pridict it.

The Language of Birds - FULL CONTENT LISTS

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !