അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

To the top! | മുകളിലേക്ക്!

Mashhari
0
See how we start from 28000 and add 2000 again and again to reach 40000. ഒരേ സംഖ്യ കൂട്ടിക്കൂട്ടി നാല്പത്തിനായിരത്തിൽ എത്തണം.
Starting from 10000, can you add the same number again and again and reach 40000? How about starting from 25000?
ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തിൽ തുടങ്ങി 2000 കൂട്ടിക്കൂട്ടി നാല്പത്തിനായിരത്തിൽ എത്താമോ? 25000-ത്തിൽ തുടങ്ങിയാലോ?
ANSWER KEY
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !