ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

The Jungle Fight - Page 89

Mashhari
0
PICTURE DESCRIPTION
READ NOW
The cat landed on his paws. The fox got angry.
‘Here, you go up again.‘
Once again he caught the cat and threw him up.
Again the cat landed on his four legs.
He laughed at the fox. This made the fox more angry.
He threw the cat up several times.
But the cat always landed on his paws.
NEW WORDS

- LANDED = നിലത്തിറക്കി
- PAWS = നഖങ്ങളോട് കൂടിയ പാദം
- CAUGHT = പിടികൂടി
- SEVERAL TIMES = നിരവധി തവണ
MALAYALAM MEANING
The cat landed on his paws. The fox got angry.
പൂച്ച അവന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിലത്തിറക്കി. കുറുക്കന് ദേഷ്യം വന്നു.
‘Here, you go up again.‘
"ദാ, വീണ്ടും നീ മുകളിലേയ്ക്ക് പോകുന്നു."
Once again he caught the cat and threw him up.
ഒരിക്കൽക്കൂടി അവൻ പൂച്ചയെ പിടിച്ചു മുകളിലേയ്ക്ക് എറിഞ്ഞു.
Again the cat landed on his four legs.
വീണ്ടും പൂച്ച നാലുകാലുകളിൽ നിലത്തറങ്ങി.
He laughed at the fox. This made the fox more angry.
അവൻ കുറുക്കനെ കളിയാക്കി. ഇത് കുറുക്കനെ കൂടുതൽ ദേഷ്യപ്പെടുത്തി.
He threw the cat up several times.
അവൻ പൂച്ചയെ നിരവധിതവണ മുകളിലേക്കെറിഞ്ഞു.
But the cat always landed on his paws.
പക്ഷേ, എപ്പോഴും അവൻ അവന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിലത്തിറക്കി.
SIMPLE QUESTIONS
01. Why did the fox get angry?
The fox got angry because the cat laughed at him.
02. Why did the fox throw the cat up several times?
The cat always landed on his paws. His back never touched the ground.
FIRST BELL CLASS Related with this Page The Jungle Fight - FULL CONTENT LISTS
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !