അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Jungle Fight - Activity - 02

Mashhari
0
The animals gathered around the drummer.
Imagine that the animals are standing in alphabetical order.
Which animal will come first?
Arrange the names of the animals in the alphabetical order.
(giraffe, cat, zebra, tiger, elephant, lion, fox, bear, horse,bull)
ANSWER KEY
  1. Bear
  2. Bull
  3. cat
  4. Elephant
  5. Fox
  6. Giraffe
  7. Horse
  8. Lion
  9. Tiger
  10. Zebra
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !