എന്റെ തോട്ടം - പ‍ുതിയ പദങ്ങൾ, സമാനപദങ്ങൾ

Mashhari
0
എന്റെ തോട്ടം എന്ന കവിതയിലെ ചില പ‍ുതിയ പദങ്ങൾനോക്ക‍ൂ.
വേർപ്പ് = വിയർപ്പ്
വാനം = ആകാശം
വാർമുകിൽ = കാർമേഘം
ന‍ൂണ‍ുകയറ‍ുക = നുഴഞ്ഞുകയറുക
വളപ്പ് = തൊടി
ഫലങ്ങൾ = പഴങ്ങൾ
കായ്‍കറി = പച്ചക്കറി
ക‍ുട‍ുംബിനി = ഭാര്യ
സങ്കടം = വിഷമം

സമാനപദങ്ങൾ
വാനം = ആകാശം, വീണ്ണ്, നഭസ്സ്, വ്യോമം
വള്ളി = ലത, വെള്ളി, വിരുത്
വയൽ = വപ്രം, കേദാരം, പാടം, കണ്ടം
വായു = മാരുതൻ, അനിലൻ, മരുത്
മുകിൽ = മേഘം, കൊണ്ടൽ, നീരദം
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !