ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

The Mother Tree (Page 52)

Mashhari
0
READ NOW
‘SMOKE....! Clouds of smoke! Where is it coming from?
What is happening there?’
Mother sparrow looked around.
Parrots are flying away in fear!
Animals are running here and there.
Eagles are screaming and moving around in the sky.
Fire...! Fire...!
Mother sparrow heard the cry of birds and animals.
NEW WORDS
# Smoke = പുക
# Clouds = മേഘങ്ങൾ
# Fear = പേടി
# Here and there = അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും
# Screaming = ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുക
# Moving around = വട്ടമിട്ട് പറക്കുക
MALAYALAM MEANING
‘SMOKE....! Clouds of smoke! Where is it coming from?
'പുക.....! പുകമേഘങ്ങൾ! എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്?
What is happening there?’
എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്?
Mother sparrow looked around.
അമ്മക്കിളി ചുറ്റും നോക്കി.
Parrots are flying away in fear!
തത്തകൾ പേടിച്ചു പറന്നു പോവുകയാണ്!
Animals are running here and there.
മൃഗങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നു!
Eagles are screaming and moving around in the sky.
പരുന്തുകൾ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ആകാശത്തിൽ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നു.
Fire...! Fire...!
തീ......! തീ......!
Mother sparrow heard the cry of birds and animals.
അമ്മക്കിളി പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും കരച്ചിൽ കേട്ടു.
SIMPLE QUESTIONS
01. What will the Mother sparrow do?
Fly away.
02. What are the animals and birds doing?
They are crying and moving around.
03. Are you afraid of fire? Why?
Yes, It may causes burns.

THE MOTHER TREE - UNIT CONTENT PAGE
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !