ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

The Mother Tree (Page 50)

Mashhari
0
READ NOW
‘What a nice valley!
Ripe fruits! Red and yellow.
Many trees, tall and short!
Beautiful birds and butterflies!
Ah! Red cherries!’
Mother sparrow flew towards the cherry tree.
NEW WORDS
# Valley = താഴ്‌വര
# Ripe = പാകമായ
# Tall X Short
# Flew = പറന്നു
MALAYALAM MEANING
‘What a nice valley!
"എത്ര നല്ല താഴ്‌വര!
Ripe fruits! Red and yellow.
പാകമായ പഴങ്ങൾ! ചുവപ്പും മഞ്ഞയും.
Many trees, tall and short!
ധാരാളം മരങ്ങൾ, ഉയരം കൂടിയതും ഉയരം കുറഞ്ഞവയും
Beautiful birds and butterflies!
മനോഹരങ്ങളായ പക്ഷികളും ശലഭങ്ങളും!
Ah! Red cherries!’
ഹാ! ചുവന്ന ചെറിപ്പഴങ്ങൾ !"
Mother sparrow flew towards the cherry tree.
അമ്മക്കുരുവി ചെറിമരത്തിന് സമീപത്തേയ്‌ക്ക് പറന്നു.
SIMPLE QUESTIONS
01. What did she see there?
She saw a nice valley.
02. Do you like cherries? Why?
Yes, Because it is very sweet.
03. Did you like the place? Why?
Yes, It is very beautiful with trees , beautiful birds and butterflies.
THE MOTHER TREE - UNIT CONTENT PAGE
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !