അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

How many numbers? | സംഖ്യകളെത്ര?

Mashhari
0
How many numbers are there from 421 to 430?
430 - 421 = 9 + 1 = 10
How many numbers are there from 567 to 573?
573 - 567 = 6 + 1 = 7
How many numbers are there from 890 to 898?
898 - 890 = 8 + 1 = 9

421 മുതൽ 430 വരെ എത്ര സംഖ്യകൾ?
430 - 421 = 9 + 1 = 10
567 മുതൽ 573 വരെ എത്ര സംഖ്യകൾ?
573 - 567 = 6 + 1 = 7
890 മുതൽ 898 വരെ എത്ര സംഖ്യകൾ?
898 - 890 = 8 + 1 = 9
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !