ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Me Too (Page 30)

Mashhari
0
PICTURE DESCRIPTION
READ NOW
NEW WORDS
# Duckling = താറാവിൻകുഞ്ഞ്
# Came out = പുറത്തുവന്നു
# Egg = മുട്ട
# Said = പറഞ്ഞു
MALAYALAM MEANING
A duckling came out of the egg.
ഒരു താറാവ് കുഞ്ഞ് മുട്ടയിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്നു.
'I am out,' he said.
'ഞാൻ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു.' അവൻ പറഞ്ഞു.
SIMPLE QUESTIONS
01. Who came out of the egg?
ആരാണ് മുട്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നത്?
A duckling.
ഒരു താറാവിൻകുഞ്ഞ്
02. Who will come out of the other egg?
മറ്റേ മുട്ടയിൽ നിന്ന് ആരാണ് പുറത്തുവന്നത്?
A chick
ഒരു കോഴികുഞ്ഞ്
ME TOO - FULL CONTENT LISTS
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !