ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

First Bell STD 2 December 01 Followup Activities and Worksheets

Mashhari
0
ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസ് കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാവർക്കും ക്‌ളാസ് ഇഷ്ടമായോ? എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലോ? തയാറാണോ എല്ലാവരും?
1. Let's Sing
Sing the song and send the song audio to your dear teacher.
Happy happy happy
Happy we are happy
Neem tree is happy
Little birds are happy
The wind is happy
The clouds are happy.
Happy happy happy
Happy we are happy

2. Let's read
Read the textbook page 58 and send the audio to your teacher.
3. I Like
Do you like the story? Which character you like the most? Write about your favorite character.
I like -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eg :- I like the neem tree.
It helped the little sparrow.
It gave shelter to the birds.
It was loving and caring.
4. Let's do
Complete the activity 5 in your textbook page number 
Children, would you like to know what happened to the forest after the fire?
Read the paragraph and complete it using the words given in the box below.
bigger and bigger, larger and larger, higher and higher, taller and taller, deeper and deeper
Days passed. It started to rain.The trees became taller and taller.The neem tree was again full of green leaves. Day by day the leaves grew ....................................... The vines crept.......................................... The ponds were filled with water and became................................  The little birds grew.................... The birds and animals were happy thereafter.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !