ഒരു അവധിക്കാലത്ത് - പറയാം

RELATED POSTS

നന്ദനയും അഭിനന്ദും പട്ടണത്തിൽ കണ്ട കാഴ്‌ചകൾ എന്തെല്ലാം?
 • വീതിയുള്ള റോഡ് 
 • വാഹനങ്ങളുടെ തിരക്ക് 
 • റോഡിനിരുവശവും കൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ 
 • റോഡരികിൽ സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ 
 • ധാരാളം കാൽനടയാത്രക്കാരും വാഹനങ്ങളും 
നന്ദനയും അഭിനന്ദും നാട്ടിൻപുറത്ത് കണ്ട കാഴ്‌ചകൾ എന്തെല്ലാം?
 • ചെമ്മൺ പാത 
 • തിരക്കുകുറഞ്ഞ റോഡ് 
 • റോഡിനിരുവശവും ധാരാളം മരങ്ങൾ 
 • കൊച്ചുകൊച്ചു വീടുകൾ 
 • പച്ചവിരിച്ച പാടങ്ങൾ 
 • കളകളം ഒഴുകുന്ന തോട് 
 • കുന്നും മലകളും 

Mal2 U1Post A Comment:

0 comments: