അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

ചങ്ങാതിത്തത്ത - ത

Mashhari
0
ചങ്ങാതിത്തത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ? 
റ 
ത്ത 
ത്തി 
ല 
ടി 
വള 
താറാവ് 
താടി 
താമര 
താളം 
താലം 
താലി 
താരം 
തിര 
തീരം 
തുമ്പ 
തുമ്പി 
തുളസി 
തൂക്കം 
തൂവൽ 
തെങ്ങ് 
തെച്ചി 
തെക്ക് 
തൊട്ടു 
തേര് 
തോക്ക് 
തൈര് 
ത്യാഗം 
ത്രാസ് 

വായിക്കാം 
ത്ത ത്തി ത്തി വന്നു.
താറാവ് നീന്തി വന്നു.
താമര വിടർന്നു.
തുളസി കിളിർത്തു.
തുമ്പ പറിച്ചു.
തെങ്ങ് വീണു.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !