അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

പ്രയോഗഭംഗി കണ്ടെത്താം - കുടയില്ലാത്തവർ

Share it:

RELATED POSTS

കുടയില്ലാത്തവർ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ വരുന്നതായ പ്രയോഗഭംഗി കണ്ടെത്താം.. 
# മഴത്തുള്ളികളും തുള്ളിവന്നല്ലോ
പള്ളിക്കൂടം തുറന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ തുള്ളിച്ചാടി പോകുന്നതുപോലെ മഴത്തുള്ളികളും തുള്ളിത്തുള്ളി വന്നു. പള്ളികൂടം തുറന്നതിനോടൊപ്പം മഴക്കാലവും വന്നെത്തിയെന്ന് എന്ന് കവി പറയുന്നു.
# പൊടിമീനിൻ നിരപോലാം കൂട്ടുകാർ 
മഴയത്ത് പല നിറങ്ങളിലുള്ള കുടകൾ നിവർത്തിപ്പിടിച്ചു കുട്ടികൾ വരിവരിയായി പോകുന്നത് കണ്ടാൽ പുതുമഴയിൽ വെള്ളച്ചാലിലൂടെ പല നിറത്തിലുള്ള പൊടിമീനുകൾ ഒഴുകി നീങ്ങുന്നതുപോലെയാണ് എന്ന് കവി പറയുന്നു.
# അനിയനല്ലാത്തോരനിയൻ
താൻ ആരാണെന്നു പോലും അറിയാഞ്ഞിട്ടും സ്വന്തം അനിയനെപ്പോലെ കണ്ട് നനയാതെ കുടയിൽ കയറ്റാൻ ആ കൊച്ചുപെൺകുട്ടി തയാറായി. ആ കൊച്ചുപെങ്ങളുടെ മനസിന്റെ നന്മയാണ് കവി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.  
Share it:

MAL4 U1Post A Comment:

0 comments: