അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

കണ്ടെത്താം - കുടയില്ലാത്തവർ

Share it:

RELATED POSTS

കുടയില്ലാത്തവർ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ Page 19-ൽ വരുന്നതായ കണ്ടെത്താം എന്ന പ്രവർത്തനം.
# 'വേനലൊഴിവെത്ര വേഗം പോയ്‌' ഒഴിവുകാലത്തോടൊപ്പം എന്തെല്ലാമാണ് പോയ്മറഞ്ഞത്?
പൂരവും പെരുന്നാളും പൂതവും തെയ്യവും തിറയും വിത്തും കൈക്കോട്ടും പാടിയ കിളികളും പൂക്കണി വച്ച വിഷുവും വേനലവധി പോയതോടെ പോയി മറഞ്ഞു.
# സ്വന്തം ബാല്യം കവി ഓർമ്മിച്ചതെപ്പോഴാണ്?
പല നിറത്തിലുള്ള കുടകൾ ചൂടി നടന്നു നീങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് കവിയ്‌ക്ക് തന്റെ ബാല്യകാലം ഓർമ്മവന്നത്.
# കുട്ടിക്കാലത്ത് കവിയെ കൊച്ചുപെങ്ങൾ സഹായിച്ചതെങ്ങനെ?
കുടയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാഴയില വെട്ടി തലയിൽ വച്ച് സ്ളേറ്റും ബുക്കും മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു പള്ളിക്കൂടത്തിലേയ്ക്ക് മഴനനഞ്ഞു പോകുകയായിരുന്ന കവിയെ കൊച്ചുപെങ്ങൾ തന്റെ കുടയിൽ നനയാതെ ചേർത്തു നിർത്തി. 
Share it:

MAL4 U1Post A Comment:

0 comments: