അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

വീടിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ

Mashhari
0
വീട് നമ്മുക്ക് താമസിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ? വീടിന്റെ മറ്റു പ്രയോജനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് പറയാമോ?
1. കാറ്റിൽ നിന്നും മഴയിൽ നിന്നും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.
2. വെയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു.
3. ഉപദ്രവകാരികളായ ജീവികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു.
4. ആഹാരം, വസ്‌ത്രം, വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്നിവയെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാം.
5. കള്ളന്മാരിൽനിന്നും നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.
6. ചൂടിൽ നിന്നും തണുപ്പിൽ നിന്നും സംരക്ഷണത്തിന്

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !