അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

വെണ്ണക്കണ്ണൻ - ചൊല്ലി രസിക്കാം

Mashhari
0
മാതൃസ്നേഹത്തിന്റെ സുന്ദരമായ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ് ഇടശ്ശേരിയുടെ പൂതപ്പാട്ട്. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ തട്ടിയെടുത്ത പൂതത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്നും സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ട് മാത്രം അവനെ തിരിച്ചുവാങ്ങുന്നു കവിതയിലെ നങ്ങേലി എന്ന അമ്മ. 
ആറ്റിൻവക്കത്തെ മാളികവീട്ടില 
ന്നാറ്റുനോറ്റിട്ടൊരുണ്ണി പിറന്നു. 
ഉണ്ണിക്കരയിലെക്കിങ്ങിണി പൊന്നുകൊ-
ണ്ടുണ്ണിയ്‌ക്കു കാതിൽ കുടക്കടുക്കന്‍. 
പാപ്പ കൊടുക്കുന്നു പാലു കൊടുക്കുന്നു 
പാവ കൊടുക്കുന്നു നങ്ങേലി. 
കാച്ചിയ മോരൊഴിച്ചൊപ്പിവടിച്ചിട്ടു 
മാനത്തമ്പിളിമാമനെക്കാട്ടീട്ട് 
കാക്കേ പൂച്ചേ പാട്ടുകൾ പാടീട്ട് 
മാമു കൊടുക്കുന്നു നങ്ങേലി. 
താഴെ വെച്ചാലുറുമ്പരിച്ചാലോ 
തലയിൽ വെച്ചാൽ പേനരിച്ചാലോ 
തങ്കക്കുടത്തിനെത്താലോലം പാടീട്ടു 
തങ്കക്കട്ടിലിൽപ്പട്ടുവിരിച്ചിട്ടു
തണുതണെപ്പൂന്തുട തട്ടിയുറക്കീട്ടു 
ചാഞ്ഞു മയങ്ങുന്നു നങ്ങേലി.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !