ആന നല്ല ആന

RELATED POSTS

ആന നല്ല ആന 
കറുകറുത്ത ആന 
പാറ പോലെ വയറ് 
വേരു പോലെ കൊമ്പ് 
മുറം പോലെ കാത് 
ചൂല് പോലെ വാല് 
ആന മെല്ലെ വന്നു 
ഞാൻ ഭയന്ന് ഓടി 

KuttikkavithakalPost A Comment:

0 comments: