അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

ഒട്ടകമൊന്നിതാ നിൽക്കുന്നു.

Mashhari
0
ഒട്ടകമൊന്നിതാ നിൽക്കുന്നു
വണ്ടുകൾ രണ്ടു പറക്കുന്നു 
മൂങ്ങകൾ മൂന്നത് മൂങ്ങുന്നു 
മാലകൾ നാല് കോർക്കുന്നു 
സഞ്ചികൾ അഞ്ചിതാ തൂങ്ങുന്നു.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !