അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

കണ്ണന്റെ അമ്മ - ഭാവങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

Mashhari
0
ഭാവങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?
'കണ്ണും ചുവന്നമ്മ', 'കണ്ണുംപൂട്ടി നിന്നമ്മ' - ഏതൊക്കെ ഭാവങ്ങളാണ് ഈ വാക്കുകളിൽ തെളിയുന്നത്?
കണ്ണും ചുവന്നമ്മ :- അമ്മയുടെ ദേഷ്യത്തിന്റെ ഭാവമാണ് ഈ വാക്കുകളിൽ കാണുന്നത്.
കണ്ണുംപൂട്ടി നിന്നമ്മ :- മകനായ കണ്ണന്റെ ഓടക്കുഴൽ വിളി കേട്ടുള്ള സന്തോഷവും സ്നേഹവുമാണ് ഈ വാക്കുകളിൽ കാണുന്നത്.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !