അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

കുട്ടിക്കവിത - മാങ്കൊമ്പിൽ

Mashhari
0
മാവേലിക്കരയണ്ണാനും
മാവേലക്കരയണ്ണാനും
മാങ്ങാപ്പന്തുകളിക്കുന്നു
മാവു ചിരിച്ചു കുഴങ്ങുന്നു
വാലേലുള്ളൊരു താളത്തിൽ
വാലൻ കിളിയും തുള്ളുന്നു
മാങ്ങാ വിളഞ്ഞുപഴുത്തെങ്കിൽ
മാങ്ങാ പത്തു പൊഴിഞ്ഞോട്ടെ!

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !