അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

കുട്ടിക്കവിത - കോട്ടും മൂട്ടയും

Mashhari
0
കോട്ടും മൂട്ടയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ കുട്ടിപ്പാട്ടാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ് റൂമിൽ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം...
കോട്ട് നല്ല കോട്ട്
മമ്മദിന്റെ കോട്ട്
മിനുമിനുത്ത കോട്ട്
കറുകറുത്ത കോട്ട്
കോട്ടിലാകെ ഓട്ട
ഓട്ടയാകെ മൂട്ട!

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !