പൂങ്കുയിലേ വാ ...

Mashhari
0
ഒന്നേ ഒന്നേ ഒന്നേ വാ
ഒന്നാം കൂട്ടിലെ പൂങ്കുയിലേ
രണ്ടേ രണ്ടേ രണ്ടേ വാ
കുണ്ടാമണ്ടികൾ കാട്ടീടാം
മൂന്നേ മൂന്നേ മൂന്നേ വാ
മൂളിപ്പാട്ടുകൾ പാടീടാം
നാലേ നാലേ നാലേ വാ
പാലും പഴവും തന്നീടാം
അഞ്ചേ  അഞ്ചേ അഞ്ചേ വാ
മഞ്ചാടിക്കുരുമാല തരാം
ആറേ ആറേ ആറേ വാ
ആനപ്പുറത്തു കയറ്റീടാം
ഏഴേ ഏഴേ ഏഴേ വാ
ഏഴഴകുള്ളൊരു പൂവു തരാം
എട്ടേ എട്ടേ എട്ടേ വാ
കുട്ടത്തി പ്രാവിന്റെ മുട്ട തരാം
ഒമ്പതേ ഒമ്പതേ ഒമ്പതേ വാ
കുമ്പ നിറച്ചും ചോറു തരാം
പത്തേ പത്തേ പത്തേ വാ
മത്തങ്ങാക്കറി വച്ചു തരാം

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !