അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

LSS Malayalam Questions - 01

Mashhari
0
LSS പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് മലയാളം. School Text പുസ്തകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തന്നെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിന്റെ മേഖലയെ നേരിടേണ്ടത്. ചില ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ...
1. താളമേളങ്ങൾ എന്ന പദം മാറ്റി എഴുതിയാൽ .....
(A) താളത്തിലുള്ള മേളം
(B) താളത്തിന്റെ മേളം
(C) താളത്തോടുകൂടിയ മേളം
(D) താളവും മേളവും
Answer :- താളവും മേളവും
2. മിഠായിപ്പൊതി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതാര്?
(A) ഒ.എൻ.വി
(B) സുമംഗല
(C) എൻ.വി.കൃഷ്ണവാര്യർ
(D) കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്
Answer :- സുമംഗല
3. ഒരു ചെടിയും നട്ടുവളർത്തീ;
ലോണപ്പൂവെങ്ങനെ നുള്ളാൻ?
ഒരു വയലും പൂട്ടി വിതച്ചീ;
ലോണച്ചോറെങ്ങനെയുണ്ണാൻ? ഈ വരികൾ രചിച്ചതാരാണ്?
(A) എൻ.വി.കൃഷ്ണവാര്യർ
(B) ഒ.എൻ.വി.കുറുപ്പ്
(C) ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്
(D) പി.മധുസൂദനൻ നായർ
Answer :- എൻ.വി.കൃഷ്ണവാര്യർ
4. അധ്വാനിക്കാതെ സുഖിമാന്മാരായിരുന്ന ആളുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചൊല്ല് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ്?
(A) മടിയൻ മല ചുമക്കും
(B) കന്നിനെ കയം കാണിക്കരുത്
(C) കയ്യാടിയാലെ വായാടൂ
(D) പത്തായം പെറും ചക്കി കുത്തും അമ്മ വെയ്ക്കും ഉണ്ണി ഉണ്ണും
Answer :- പത്തായം പെറും ചക്കി കുത്തും അമ്മ വെയ്ക്കും ഉണ്ണി ഉണ്ണും
5. അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ എഴുതിയ കൂട്ടം ഏത്?
(A) ആനന്ദം, കാനനം, ഖഗം, വികൃതി
(B) കരടി, കീചകൻ, ആമോദം, സന്തോഷം
(C) ഖേദം, ഖിന്നത, ഖഗം, ഘടികാരം
(D) അനുസ്മരണ, അമല , ആകാശം, അതിര്
Answer :- ആനന്ദം, കാനനം, ഖഗം, വികൃതി
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !