അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

മാന്ത്രികവണ്ടി - തീവണ്ടി പാട്ട്

Share it:

RELATED POSTS

കൂ കൂ കൂ തീവണ്ടി 
കൂകിപ്പായും തീവണ്ടി 
കൽക്കരിത്തിനും തീവണ്ടി 
വെള്ളം മോന്തും തീവണ്ടി 

രാപ്പകലോടും തീവണ്ടി 
തളർന്നു നിൽക്കും തീവണ്ടി 
മണിയടി കേൾക്കും തീവണ്ടി 
മടിയാത്തോടും തീവണ്ടി 

വെയിലത്തോടും തീവണ്ടി 
മഴയത്തോടും തീവണ്ടി 
വേഗം പായും തീവണ്ടി 
ഹ ഹ ഹ ഹ തീവണ്ടി  
Share it:

MAL1 U8Post A Comment:

0 comments: