അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

ഞാനാണ് താരം - ജല ഉപയോഗങ്ങൾ

Mashhari
0
ജലത്തിന് ധാരാളം ഉപയോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് അവയെ പട്ടികപ്പെടുത്താം 
1. കുടിക്കാൻ 
2. കുളിക്കാൻ 
3. പല്ല് വൃത്തിയാക്കാൻ 
4. കൈകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ 
5. തറ വൃത്തിയാക്കാൻ 
6. വാഹനങ്ങൾ കഴുകാൻ 
7. പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ 
8. ചെടികൾ നനയ്ക്കാൻ 
9. തുണികൾ കഴുകാൻ 
10. കൃഷിക്ക് 
11. വ്യവസായത്തിന് 
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !