അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

വിവിധ വാഹനങ്ങൾ

Share it:

RELATED POSTS

കുട്ടികൾ കണ്ട വാഹനങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം...പിന്നീട് താഴെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വാഹനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാം  വാഹനങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം...
 1. സൈക്കിൾ
 2. ഓട്ടോറിക്ഷ
 3. സ്‌കൂട്ടർ
 4. ബൈക്ക്
 5. കാർ
 6. ജീപ്പ്
 7. വാൻ
 8. ലോറി
 9. ബസ്
 10. ജെ.സി.ബി
 11. ഹെലികോപ്റ്റർ
 12. വിമാനം
 13. കപ്പൽ
 14. പായ്‌വഞ്ചി
 15. വഞ്ചി
 16. ബോട്ട്
 17. മുങ്ങിക്കപ്പൽ
 18. ജങ്കാർ
 19. ട്രാക്ടർ
 20. ബുൾഡോസർ
 ഇതിൽ ഇനിയും വാഹനങ്ങളുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്താമോ കൂട്ടുകാരെ...
Share it:

MAL1 U8

MAL2 U8Post A Comment:

0 comments: